Mé jméno a příjmení

Má adresa

Můj telefon a e-mail

 

GS Money EXPRESS Worldwide Service II. spol. s r.o.

Alšovo nám. 693/2
708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 27787303

 

 

 

V ……., dne………

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne ………… jsem ve vaší provozovně ……… (uvést adresu) / ve vašem e-shopu ………. (uvést webovou adresu) zakoupil pračku zn. ……… (identifikace zboží). Tato pračka nyní přestala ohřívat vodu (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu pračky (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu